Regulamin korzystania ze stron internetowych LOANME.PL

Niniejszy dokument określa zasady bezpłatnego korzystania ze Strony Internetowej LOANME.PL.

Następujące terminy i warunki będą obowiązywały Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu Internetowego LOANME.PL i realizacji za jego pośrednictwem kontaktów ze Spółką LoanMe Sp. z o.o. w celu uzyskania pożyczki.

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies.

Strony internetowe LoanMe Sp z o.o,. używają informacji zapisanych za pomocą ciasteczek “cookies” m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies w programie służącym do obsługi internetu. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Regulaminie.

Użytkownik powinien uważnie przeczytać poniższe warunki korzystania ze Stron Internetowych LoanMe.

 

1. Definicje

Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im poniżej:

 1. LoanMe – LoanMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000544100, NIP: 5272729611, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 205 000,00 zł;
 2. Strona Internetowa/ Serwis Internetowy LoanMe – strony internetowe LoanMe dostępne w sieci Internet pod adresem loanme.pl;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia, korzystająca ze strony internetowej LoanMe;
 4. Regulamin – niniejszy dokument, zbiór zasad regulujących zasady korzystania z Serwisu Internetowego LoanMe;
 5. Usługa Instantor – dostępna jednorazowo poprzez logowanie na Stronie Internetowej LoanMe, za pomocą której LoanMe pobiera potwierdzenie posiadania przez Użytkownika konta bankowego i wpływów na nie (weryfikacja).
 6. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, które udostępnia on w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej LoanMe, umożliwiające jego zidentyfikowanie.

 

2. Treść Stron Internetowych LoanMe

 1. LoanMe zastrzega sobie prawo do decydowania o treściach umieszczanych na Stronie Internetowej LoanMe, w tym do dokonywania wszelkich ich zmian i modyfikacji.
 2. Materiały udostępniane przez LoanMe na Stronie Internetowej LoanMe mają charakter informacyjny i reklamowy.
 3. LoanMe nie świadczy usług udzielania pożyczek drogą elektroniczną, poprzez Stronę Internetową LoanMe.
 4. Poprzez Stronę Internetową LoanMe Użytkownik może:
  1. zainicjować kontakt z LoanMe (poprzez pozostawienie nr telefonu lub adresu email) w celu zasięgnięcia informacji o ofercie lub uzyskania pożyczki;
  2. dokonać jednorazowego logowania do usługi Instantor.
 5. Materiały udostępniane przez LoanMe na Stronie Internetowej LoanMe nie mogą być używane przez Użytkowników na zasadach innych niż wskazane niniejszym Regulaminem, w tym przede wszystkim nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych (w tym poprzez ich kopiowanie, udostępnianie, przesyłanie, publiczne udostępnianie etc.), bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody LoanMe.
 6. LoanMe udostępnia na Stronie Internetowej LoanMe materiały chronione prawem autorskim, w tym dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, materiały audio i video. Znaki towarowe LoanMe są chronione prawem, którego naruszenie może skutkować odpowiedzialnością prawną.

 

3. Zasady korzystania ze Stron Internetowych LoanMe

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej LoanMe możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem i oprogramowaniem teleinformatycznym, w tym posiadania dostępu do Internetu oraz systemu operacyjnego umożliwiającego zastosowanie jednej z przeglądarek internetowych pozwalających na korzystanie z JavaScriptu, Cookies, SSL oraz Apletów Java.
 2. Podczas korzystania ze Stron Internetowych LoanMe, Użytkownik zobowiązany jest:
  • do korzystania ze Strony Internetowej LoanMe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
  • do korzystania z materiałów dostępnych na Stronach Internetowych LoanMe wyłącznie na użytek osobisty;
  • niedostarczania w ramach korzystania ze Strony Internetowej LoanMe treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz reklamowym lub handlowym.
 3. W przypadku korzystania z Usługi Instantor, Użytkownicy zainteresowani otrzymaniem pożyczki, mogą poddać się dobrowolnie takiej weryfikacji zdolności kredytowej i w tym celu:
  • jednorazowo zalogować się na Stronie Internetowej LoanMe w zakładce Logowanie;
  • wpisać Username: numer pożyczki i Password: numer PESEL;
  • po odesłaniu do strony z listą banków do wyboru, kliknąć w logo banku, w którym posiadają konto;
  • po odesłaniu, zalogować się w swoim banku i umożliwić pobranie wyciągu bankowego

 

4. Zasady bezpieczeństwa

 1. Polityka prywatności, w tym informacje dotyczące plików „Cookie”, dostępne są na stronie internetowej LoanMe pod adresem: https://loanme.pl/polityka-prywatnosci/
 2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci Internet, LoanMe zaleca posiadanie przez Użytkowników aktualnych wersji oprogramowania antywirusowego i „firewall”.
 3. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.
 4. LoanMe przestrzega Użytkowników, iż używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne.
 5. Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu LoanMe, ale może w powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem LoanMe.

 

5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin i zawarte w nim zasady, mogą ulegać zmianom, w tym w przypadku wprowadzenia zmian w istniejących powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian o charakterze technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia Regulaminu.
 2. LoanMe informuje o zmianach Regulaminu przed dniem ich wejścia w życie, za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na Stronie Internetowej LoanMe, z podaniem daty wejścia zmian w życie.
 3. Reklamacje dotyczące korzystania ze Strony Internetowej LoanMe można zgłaszać pisemnie, na adres siedziby LoanMe Sp. z o.o., lub mailowo, na adres: kontakt@loanme.pl .
 4. Strona internetowa LoanMe nie jest kanałem reklamacyjnym LoanMe. LoanMe nie jest zobowiązany do rozpatrywania (zamieszczonych na Stronie) wypowiedzi mających na celu reklamację usług LoanMe.