Pomaganie jest tradycją LoanMe, która narodziła się wraz z początkiem działalności Spółki na rynku. Dbamy o to, aby nasza praca przynosiła jak najwięcej korzyści społecznościom, wśród których działamy. Angażujemy się w akcje dobroczynne, które wspierają tych najbardziej potrzebujących.

Poznaj naszych wolontariuszy!

Zobacz, jak pomagamy

W ciągu ostatnich trzech lat działalności pomogliśmy ponad 20 fundacjom, przekazując łącznie ponad 200.000 zł na cele dobroczynne.

Na początku 2019 roku został powołany wolontariat pracowniczy. Drużyna „Akcja-Reakcja” to zespół ochotników, którzy dzielą się swoją pasją do pomagania!

Rozwiń skrzydła w LoanMe - Poznaj nasz zespół

Rozwiń skrzydła w LoanMe