Press releases

Pomagamy bezdomnym walczyć z COVID-19 – LoanMe dla Stowarzyszenia MONAR

Pandemia koronawirusa na zawsze zmieniła naszą rzeczywistość. Wszyscy jesteśmy narażeni na infekcję, ale dzięki powszechnemu dostępowi do bieżącej wody, środków dezynfekujących i maseczek – zmniejszamy ryzyko kontaktu z wirusem.
Osoby bezdomne i wykluczone społecznie nie mają takiego przywileju. Jedynym miejscem, do którego mogą się udać są schroniska i świetlice, gdzie mają szansę na nocleg, posiłek i dostęp do bieżącej wody. 

"Dotknąć człowieczeństwa" - piękna historia "Monaru"

Stowarzyszenie Monar jest organizacją, której historia sięga roku 1978, kiedy to psycholog
i terapeuta - Marek Kotański - wprowadził zupełnie nowy program leczenia osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków w ośrodku w Głoskowie, w którym ówcześnie pracował. Jak czytamy na stronie Monaru: 

"Naczelną zasadą programu jest zachowanie bezwzględnej abstynencji narkotykowej
i alkoholowej. Łamiące tę zasadę osoby są decyzją społeczności usuwane z ośrodka,
bez prawa powrotu do Głoskowa. Ta żelazna reguła broni przed porażką tych, którzy
naprawdę chcą wyjść z nałogu."


Na kanwie tych działań i listu otwartego od PRL-owskiej Młodzieży opisującego walkę osób uzależnionych z nałogiem (został on wysłany do ówczesnego Rządu
i opublikowany we wszystkich mediach głównego nurtu) powstaje ruch o nazwie "Monar", któremu w 1981 r. nadano osobowość prawną i status stowarzyszenia.

- Monar jest pierwszym wymyślonym przeze mnie słowem, którym postanowiłem
nazwać eksperymentalny Dom Życia dla Narkomanów w Głoskowie. Nie myślałem
wtedy, że ten domi życie w nim (…) dadzą początek organizacji, którą utworzyłem
z ludźmi, równie jak ja, ogarniętymi chęcią pomocy narkotyzującej się młodzieży
– Marek Kotański, twórca Monaru.


Dziś Monar posiada ponad 130 placówek w całym kraju, które pomagają osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu, rodzinom patologicznym i bezdomnym. Oprócz realnego materialnego wsparcia, stowarzyszenie prowadzi liczne programy profilaktyczne i pomocowe, m.in. program wyjścia z bezdomności. 

Zbiórka dla Stowarzyszenia MONAR

Źródło: https://www.facebook.com/MonarStowarzyszenie/

LoanMe pomaga bezdomnym w Warszawie

Z powodu wciąż trwającej sytuacji epidemicznej w Polsce, do świetlic Monaru w Warszawie zgłosiło się mnóstwo osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. Pracownicy schronisk apelują o pomoc, ponieważ - ze względu na dużą liczbę potrzebujących - brakuje nowych maseczek, środków higieny i płynów dezynfekujących. LoanMe po raz kolejny postanowiło pomóc. 
 

Zbiórka dla Stowarzyszenia MONAR

Od poniedziałku w siedzibie LoanMe trwa zbióka rzeczowa dla warszawskich świetlic dla bezdomnych prowadzonych przez Monar. Pracownicy i Zarząd naszej firmy bardzo zaangażowali się w akcję. Kupujemy maseczki i wszelkie środki, które mogą pomóc w profilaktyce przeciwko COVID-19. W połowie lipca darowizna zostanie przekazana Pracownikom warszawskich placówek prowadzonych przez stowarzyszenie. 

Zbiórka dla Stowarzyszenia MONAR

Zapraszamy na stonę internetową Stowarzyszenia: www.monar.org i zachęcamy do pomocy!