Press releases

Licytacja charytatywna na rzecz niepełnosprawnych w LoanMe

Licytacja charytatywna na rzecz niepełnosprawnych w LoanMe

Uczestnicy Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych każdego dnia starają się dążyć do osiągnięcia pełnej samodzielności i przygotowują się do adaptacji społecznej, która umożliwi im proces rozumienia świata, ale i prawidłowe funkcjonowanie w nim.  

Dlatego też, wierząc w ludzi, w umiejętność zrozumienia ludzkiego cierpienia - LoanMe postanowiło pomóc!

Licytacja charytatywna w LoanMe

Spotkanie odbyło się 5 marca 2020 roku w siedzibie LoanMe w Warszawie. Instytucja finansowa po raz kolejny zaangażowała się w działalność charytatywną. Jednak nowością okazał się sposób, w jaki pracownicy LoanMe starali się pomóc członkom organizacji.

Wcielamy idee w życie

Zorganizowanie specjalnej licytacji charytatywnej było spontaniczną akcją, która wydawała się jednak najbardziej adekwatną formą działania, jaką LoanMe mogło podjąć w ówczesnej chwili. Cel był jeden: uatrakcyjnić podopiecznym Ośrodka ich codzienne życie.

Jak podkreśla Pani Zuzanna Kucharska – psycholog Ośrodka:

- Misją Ośrodka jest pomagać innym ludziom, moją domeną z kolei pozostaje tworzyć projekty, które mają na celu poprawę życia, nazwijmy to prosto – żeby ludzie tutaj byli po prostu szczęśliwi.

Ośrodek posiada 4 pracownie, w których każdego dnia wiele się dzieje. Firma LoanMe miała okazję gościć przedstawicieli z Pracowni rękodzielniczej, posiadającej kilkadziesiąt różnych produktów, zrobionych własnoręcznie.  Zajęcia mają na celu rozwijać kreatywność, ale przede wszystkim podnosić samodzielność uczestników Ośrodka.

Wylicytowano 1340 zł na cele Ośrodka!

Licytujemy!

Warszawska instytucja finansowa postanowiła włączyć się do pomocy. LoanMe zaprosiło uczestniczki odpowiedzialne za wykonane rzeczy: p. Marię Horbal oraz p. Magdalenę Światkowską, aby   zaprezentowały przedmioty na aukcję w przestrzeni biurowej. Okazało się, że naszym pracownikom pomysł się bardzo spodobał, w związku z czym licytacja zakończyła się pomyślnie po kilkunastu minutach. Uczestnicy licytacji byli bardzo zaangażowani w akcję - podczas spotkania, LoanMe udało się zebrać 1340 zł na cele organizacji!

Założenia akcji silnie korespondują z głównymi filarami marki LoanMe. Nawiązują one bowiem do możliwości realizowania własnych marzeń i zachęcają uczestników do aktywnego udziału w różnego rodzaju inicjatywach, które mogą podnosić ich kompetencje wspomagające funkcjonowanie w społeczeństwie.